nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Informacja z Urzędu Gminy

 1. INFORMACJA Z KRUS - WYPADKI W GOSPODARSTWACH
 2. Aktualizacja - ważna informacja dla przedsiębiorców
 3. informacja dla rolników
 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest...
 5. Informacja dla rolników
 6. Wywiad z Wójtem
 7. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska”
 8. Promocja NSP 2011
 9. Prawa pacjenta
 10. Ulotka dotycząca praw pacjenta
 11. Informacje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej
 12. Brawa na koniec kadencji
 13. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 14. materiały dot. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
 15. informacja dotycząca konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 16. Apel o zamieszczenie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości
 17. Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 18. Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej
 19. Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej / nr sprawy Ob.524.1.2017/
 20. Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej / nr sprawy Ob.524.2.2017/
 21. Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej / nr sprawy Ob.524.3.2017/

Wójt Gminy Puszcza Mariańska uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, iż  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny  można składować na terenie Oczyszczalni Ścieków w Puszczy Mariańskiej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 40031354 osób.