nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Kościół parafialny

pw. Matki Bożej Częstochowskiej

w parafii św. Tomasza Apostoła

w Kamionie Skierniewickim

 

 

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2, 42)

 

 

Arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski erygował parafię 19 października 1952 roku i skierował do pracy duszpasterskiej ks. Tomasza Krawczyka. Ówczesne władze komunistyczne nieustannie przeszkadzały w organizowaniu parafii w Kamionie i dlatego ks. T. Krawczyk po zaledwie kilku miesiącach musiał opuścić tę okolicę. Dopiero 5 lat później mianowano pierwszego proboszcza - ks. dr. Ryszarda Łapińskiego, który przybył do Kamiona 5 maja 1957 roku. Najpierw wyszukał godne miejsce na tymczasową kaplicę - budynek państwa Rudnickich, który już po kilku dniach okazał się za mały. Postanowiono przerobić wiejską świetlicę (remizę strażacką) - wyremontowano ją, dobudowano wieżę. Życie duchowe pogłębiało się szybko. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski poświęcił kaplicę 8 września 1957 roku. Rok później dobudowano wyższe sklepienie, dzięki czemu kościół nabrał właściwego wyglądu i akustyki. Na budowę plebanii i nowej świątyni władze świeckie nie chciały się zgodzić. Parafia liczyła wówczas 1680 osób. Wydawało się, że będzie wciąż przybywało mieszkańców i dlatego kolejny proboszcz ks. Tadeusz Kraszewski rozpoczął starania o wybudowanie nowego i większego kościoła.

Obecny kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej został wybudowany w latach 1982-1993 według projektu Danuty Szafnickiej i Marka Mirskiego. Wielkim wysiłkiem finansowym parafian a także znakomitą organizacją pracy ówczesnych księży Proboszczów: ks. Tadeusza Kraszewskiego, ks. Ryszarda Pajdy oraz ks. Mariana Wnuka kościół został konsekrowany dnia 29 września 2001 roku przez biskupa łowickiego Alojzego Orszulika.

Masywna bryła o kształcie rotundy z wieżą skrywa jednonawowe wnętrze. W niższym od korpusu prezbiterium oddzielonym łukiem znajduje się ołtarz główny poświęcony patronce kościoła. Sześć okien prezbiterium wypełniają witraże przedstawiające wydarzenia staro- i nowotestamentowe. Po prawej stronie znajduje się kaplica św. Tomasza Apostoła - patrona parafii, w której znajdują się konfesjonały. Natomiast po lewej stronie znajduje sie kaplica, służąca do odprawiania mszy świętych codziennych w zimie, obok niej natomiast marmurowa chrzcielnica. W kościele znajdują się figury: św. Jadwigi, św. Wojciecha, św. Klary i św. Franciszka. Ściany nawy zdobią kolorowe stacje Drogi Krzyżowej.  Tablica upamiętniająca ważne wydarzenia parafii oraz portret pierwszego proboszcza ks. dr. prałata Ryszarda Łapińskiego znajduje się w kruchcie kościoła.

W parafii działają następujące grupy: Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”, Żywy Różaniec, ministranci oraz schola. Obecnemu proboszczowi ks. Piotrowi Sapińskiemu, który pracuje tu od 2007 roku pomaga Rada Parafialna. Na dzień dzisiejszy parafia liczy 860 osób. Na przestrzeni lat mieszkańcy wiosek należących do parafii: z Kamiona, Pamiętnej, Prandotowa, Samic i Suliszewa wyemigrowali do pobliskich miast, tj. Skierniewic i Żyrardowa.

W dniu odpustu, 26 sierpnia, wierni oddają cześć Matce Bożej Częstochowskiej, prosząc o Jej opiekę dla swoich rodzin i ojczyzny. Odpust parafialny poprzedza czterdziestogodzinne nabożeństwo, rozpoczynające sie 24 sierpnia Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Przed Uroczystością Odpustową wierni trwają, dziewięć dni, na nowennie do Matki Bożej Częstochowskiej.

Natomiast w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Tomasza Apostoła, który przypada na dzień 3 lipca, parafianie i przyjezdni goście uczestniczą w Biesiadzie Parafialnej. W ten sposób wspominają i czczą swojego Patrona.

 

Dotychczasowi Proboszczowie:

Ks. Tomasz Krawczyk  (1952 - 1953)

Ks. Ryszard Łapiński (1957 – 1974)

Ks. Tadeusz Kraszewski (1974 – 1985)

Ks. Ryszard Pajda (1985 – 1993)

Ks. Marian Wnuk (1993 – 2003)

Ks. Tadeusz Zakrzewski (2003 – 2007)

Ks. Piotr Paweł Sapiński ( od 2007)

 

 

 
Odwiedziło nas już 44331988 osób.