nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Czytelnia Internetowa Ikonk@

     

W kwietniu 2008 r. w ramach programu "Ikonk@", nad którym patronat objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Informatyzacji,w Gminnej Bibliotece Publicznej uruchomiona została tzw. czytelnia internetowa, będąca punktem powszechnego dostępu do internetu dla mieszkańców gminy, służąca przede wszystkim jako źródło informacji.

 

Program „IKONKA” to program realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Głównym celem programu jest zapewnienie, jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Programu „IKONKA” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone
w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy.

Wyposażenie bibliotek publicznych w „czytelnie internetowe” daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli – miejsca kojarzonego
z wiedzą, informacją i postępem.

Nowa usługa ma duże znaczenie zwłaszcza w epoce kształcenia się społeczeństwa informacyjnego oraz dynamicznego rozwoju komunikacji elektronicznej.

 
Odwiedziło nas już 44332346 osób.