nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dróg - GK.271/1/2011
 2. Ogłoszeni o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka- Puszcza Mariańska- Wygoda- Michalów
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011
 4. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie
 5. Zapytanie do SIWZ dot. przebudowy budynku w Korabiewicach
 6. Unieważnienie przetargu - usługi opiekuńcze
 7. Zapytania do SIWZ dot.przebudowy budynku w Korabiewicach cz.2
 8. Zapytania do SIWZ dot.przebudowy budynku w Korabiewicach cz.3
 9. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi opiekuńcze na rok 2011
 10. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi opiekuńcze GOPS
 11. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa zbiornika
 12. Modyfikacja zapytanie ofertowego - wykonanie inwentaryzacji
 13. Zapytanie ofertowe - wykonanie inwentaryzacji
 14. Zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu - zbiornik
 15. Zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu III - zbiornik
 16. Ogłoszenia o zamówieniu - usługi opiekuńcze 1
 17. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dróg
 18. Ogłoszenie o zamówieniu - rozbiórka budynków
 19. Zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu II - zbiornik
 20. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew
 21. Ogłoszenie o zamówieniu - remonty dróg
 22. Upowszechnianie kultury fizecznej i sportu w 2011 roku
 23. zamówienie na realizację szkolenia pn „Obsługa koparko-ładowarki”.
 24. Ogłoszenie o zamówieniu - prace remontowe szkoła Stary Łajszczew i Korabiewice
 25. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 26. Ogłoszenie o zamówieniu - remont przedszkole
 27. Informacja uzupełniająca do ogłoszenia na realizację szkolenia
 28. ogłoszenie o zamówieniu GK.271.4.2011 zmiana uzytkowania poddasza Bartniki
 29. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa placu zabaw Michałów
 30. Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie chodnika
 31. Zapytanie SIWZ dot. placu zabaw Michałów
 32. Zapytanie SIWZ dot. placu zabaw Michałów IV
 33. Zapytanie do zapytania ofertowego - operator koparko-ładowarki
 34. Zapytanie SIWZ dot. placu zabaw Michałów III
 35. Zapytanie SIWZ dot. placu zabaw Michałów II
 36. Zapytanie ofertowe - szkolenie opiekunka dziecka
 37. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa wodociągu Radziwiłłów - Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary
 38. Zapytanie ofertowe - szkolenie bukieciarstwo
 39. Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie map
 40. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja kotłowni
 41. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 42. Zapytanie SIWZ dot. modernizacja kotłowni
 43. Zapytanie do SIWZ dot. modernizacja kotłowni
 44. Zapytanie SIWZ dot. wykonanie map
 45. Zapytanie ofertowe - GOPS
 46. Przetarg na sprzedaż działek
 47. Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa szkoły i budynku sali gimnastycznej w Bartnikach
 48. Zapytanie ofertowe GOPS
 49. Zapytanie SIWZ dot. modernizacja kotłowni II
 50. Zapytanie o cenę - materiały biurowe
 51. Ogłoszenie o zamówieniu - dowożenie uczniów
 52. Zapytania ofertowego na zorganizowanie kursu
 53. Ogłoszenie o zamówieniu - obiady
 54. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi opiekuńcze
 55. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze
 56. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju
 57. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 58. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dróg 2012
 59. Zapytanie Ofertowe - Doradztwo dla organizacji pozarządowych.
 60. Unieważnienie zapytania - Doradztwo dla organizacji pozarządowych.
 61. Zapytanie Ofertowe - GOSP Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników.
 62. Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 63. Zapytanie ofertowe na doradztwo – MRIES.
 64. Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 65. Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”.
 66. Sprostowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 67. Sprostowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 68. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska
 69. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew
 70. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2016 rok
 71. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów dróg gminnych.
 72. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew.
 73. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki.
 74. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
 75. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska.
 76. Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę stacji uzdatnienie wody w m. Mrozy
 77. Ogłoszenie o zamówieniu - Demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska – etap I.
 78. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów.
 79. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
 80. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska
 81. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
 82. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany.
 83. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy.
 84. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska.
 85. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych.
 86. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury.
 87. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi dostarczania i wydawania gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie.
 88. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych.
 89. Unieważnienie przetargu - GOPS usługi opiekuńcze.
 90. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem.
 91. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego .
 92. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych.
 93. Zapytanie ofertowe - Zakup usług edukacyjnych.
 94. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska.
 95. Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska.
 96. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, Korabiewice, Radziwiłłów, Wygoda...
 97. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.
 98. Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.
 99. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne.
 100. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.
 101. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
 102. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
 103. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze.
 104. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 105. Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 106. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w następujących obiektach: Urząd Gminy (stara i nowa część), Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Bartnikach, Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy.
 107. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne.
 108. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze.
 109. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie działek przy zespole szkół w Bartnikach.
 110. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47.
 111. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze.
 112. Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 113. Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska.
 114. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkół Podstawowych.
 115. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze.
 116. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska.
 117. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS usługi opiekuńcze.
 118. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska.
 119. Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 120. Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkół Podstawowych.
 121. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni Gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w roku 2014, w szacunkowej ilości 250 000 litrów.
 122. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem.
 123. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów.
 124. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach ...
 125. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach.
 126. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej.
 127. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowościach Lisowola i Sapy.
 128. Ogłoszenie o Zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie folderu z mapą Gminy Puszcza Mariańska”.
 129. Zapytanie ofertowe - Wykonanie, dostawę i montaż 5 „witaczy”.
 130. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza Mariańska.
 131. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański. 2. Modernizacji oświetlenia ulicznego w miejsc
 132. Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.
 133. Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 134. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni Gminnych w roku 2015.
 135. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska, Budy Kałki, Lisowola, Wygoda
 136. Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 137. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontu chodnika przy ul. Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.
 138. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie.
 139. Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 140. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 141. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 142. Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 143. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach.
 144. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska.
 145. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 146. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem.
 147. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 148. Ogłoszenie o zamówieniu - na opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
 149. Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 
Odwiedziło nas już 44348896 osób.