nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 Puszcza Mariańska 22.01.2016r. 


INFORMACJA


Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej  informuje, że w Urzędzie  Gminy  pokój. 22 będą przyjmowane wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego  w terminach :

od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek , wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek , wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit  zwrotu podatku akcyzowego w 2016r. wynosi:
86 zł * ilość ha użytków rolnych

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako ilość oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikająca z faktury VAT oraz stawki zwrotu do1 litra określonego w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na 2016 rok wynosi -  1,00 zł. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonego w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień   1 lutego 2016 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w pokoju nr 22  Urzędu Gminy Puszcza Mariańska oraz na stronie gminy.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (46) 831 - 81 - 69 wew. 16.


Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433189 osób.