nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Grupa ''U NAS''

 1. Warsztaty fotograficzne wystawa uczestników.
 2. Wieczorek poetycko-muzyczny.
 3. Wystawa haftu krzyzykowego.
 4. CHCESZ UPRAWIAĆ NORDIC WALKING? Koniecznie przyjdź na spotkanie!
 5. Rok 1863-1864 o Powstaniu Styczniowym.
 6. Zajęcia, warsztaty plastyczne.
 7. Bolimów wita Gości z Puszczy
 8. Artyści Bolimowscy "U NAS"
 9. My w oku aparatu
 10. Otwarcie wystawy
 11. Spotkanie z historią
 12. Spotkanie z małą architekturą pt."Dopisz historię".

Grupa nieformalna przyjęła nazwę „U NAS” i powstała 09-04-2011r. w celu promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenia działalności integrującej środowisko artystyczne. Skupia osoby o wszelkich zainteresowaniach artystycznych. Działa na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

Siedzibą Grupy „U NAS” jest budynek Starej Szkoły przy ul. Papczyńskiego 2 w Puszczy Mariańskiej.

Można znaleźć nas na Facebook-u: www.facebook.com/GrupauNas

Grupa „U NAS” wchodzi w struktury stowarzyszenia - Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych(MRIES) z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1.

Grupa działa na podstawie:
- Regulaminu grupy „U NAS”
- Statutu Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES)

Grupa „U NAS” została utworzona na czas nieokreślony.

Cel i środki działania:
-Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz twórczości nieprofesjonalnej.
-Rozwijanie aktywności lokalnej, podejmowanie działań przyczyniających się do upowszechniania twórczości i pasji dzieci, młodzieży – w tym zagrożonej marginalizacją życia społecznego – i dorosłych.
-Wspieranie aktywności społecznej i dbanie o integrację międzypokoleniową.
-Promowanie gminy i jej mieszkańców.

Cele grupa realizuje poprzez:
-Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wychowawczymi
-Organizowanie działalności charytatywnej i wolontariatu.
-Organizowanie wystaw prac własnych, twórców z ościennych miejscowości; zapraszanie i organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
-Dzielenie się wiedzą z młodszymi poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów z różnych dziedzin artystycznych.
-Prowadzenie działań integrujących grupę, np. wyjazdy studyjne, wieczornice, plenery artystyczne.
-Tworzenie dokumentacji prowadzonych działań w formie kronik, fotografii czy filmów.

Fundusze grupy „U NAS”

Źródłem finansowania grupy są:
1. Składki członkowskie, których termin płatności, sposób i wysokość ustala Rada grupy.
2. Darowizny osób prywatnych i instytucji.
3. Dotacje państwowe i samorządowe.
4. Granty i środki pomocowe.

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

 
Odwiedziło nas już 44180285 osób.