AKTUALNOŚCI

#SZCZEPIMYSIĘ w gminie Puszcza Mariańska


Wynik wyborów sołtysa w Bednarach


NSP 2021 - Noc spisowa

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi być oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy transport publiczny.

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!

Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł

Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i ważniejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie.

Nie zwlekaj i spisz się - to Ci się po prostu opłaca!

Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Nie bój się spisu - NIE PYTAMY o Twoje zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

 

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Puszcza Mariańska:

Tel. 46 8318151, 8318169 wew. 22 lub 16, kom. 512153875

Pomożemy Ci się spisać, umówimy z rachmistrzem spisowym.

 

 

 

 

 

 

 


JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w powiecie żyrardowskim.

W okresie od 17 września do końca roku 2021 należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5

POZIOM 1 (kolor ostrzeżenia: żółty) – Działania podejmowane przez obywateli i podmioty korzystające ze środowiska w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 (stężenie uśrednione dla roku: 20 µg/m3)

L.P. Sposób działania
1 Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego
2 Korzystanie z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego
3 Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); zakaz nie obowiązuje, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii
4 Zakaz używania dmuchaw do liści

 

UWAGA!

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych stanowiących integralną część Programu ochrony powietrza
przyjętego Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Zakres i rodzaj działań jakie należy podjąć w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w powietrzu został opisany w Załączniku Nr 7 do uchwały oraz w przesyłanym komunikacie.

 

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W Żyrardowie

_________________________________

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

 

Załączniki:

Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5

Wzór powiadomienia do systemu RSO dot. ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 Sierpc i Żyrardów


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028


Głosowanie - Budowa sygnalizacji świetlej w Puszczy Mariańskiej


Wybory sołtysa sołectwa Bednary


NSP 2021 - Rachmistrz czeka na Państwa w Urzędzie!

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie gminy, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut!

Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

Wójt Gminy
Michał Staniak


Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach ma 90 lat!

W sobotę (28.08) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach świętowali jubileusz, 90-lecie powstania jednostki w połączeniu z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystość to duma i radość dla społeczności lokalnej. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele. Później gospodarze i goście przeszli na teren OSP Bartniki, gdzie odbyła się część oficjalna z wręczeniem medali zasłużonym druhnom i druhom. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Andrzej Gołębiewski, Tomasz Kozłowski, Helena Krysińska. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa trafił do Pawła Borowca i Aleksandry Kostrzewy. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa został przyznany: Tomaszowi Błońskiemu, Jerzemu Markowskiemu, Paulinie Wiercioch. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Krzysztof Baran, Daniel Badowski, Mateusz Dubielecki, Karolina Krajewska. Odznakę za Wysługę Lat otrzymali: Jan Markowski 65 lat, Henryk Kopeć 55 lat, Marek Badełek 50 lat, Janina Koziarska 50 lat, Mirosław Dubielecki 45 lat, Andrzej Dzierzbicki 45 lat, Marek Rogoziński 45 lat, Andrzej Gołębiewski 35 lat, Marek Gołębiewski 35 lat, Jerzy Kozłowski 35 lat, Tomasz Kozłowski 35 lat, Marek Krysiński 35 lat, Grzegorz Krysiński 30 lat, Paweł Mol 30 lat, Krzysztof Sobczyk 30 lat, Helena Krysińska 25 lat, Jarosław Borowiec 20 lat, Paweł Borowiec 20 lat, Wojciech Kopeć 20 lat, Aleksandra Kostrzewa 20 lat, Łukasz Koziarski 20 lat, Janina Sobczyk 20 lat, Paulina Wiercioch 20 lat, Daniel Badowski 10 lat, Krzysztof Baran 10 lat, Tomasz Błoński 10 lat, Mateusz Dubielecki 10 lat, Karolina Krajewska 10 lat, Aleksandra Krysińska 10 lat, Jerzy Markowski 10 lat, Tomasz Nadulski 10 lat, Jarosław Napiórkowski 10 lat, Paweł Nieszporek 10 lat, Patrycja Pietrzkowska 10 lat, Damian Szuplewski 10 lat. Strażacy podziękowali też społecznikom, przedstawicielom instytucji, gminy, podziękowania trafiły do: księdza Mieczysława Młynarczyka, Waldemara Suskiego, bryg. Tomasza Cybula, bryg. Tomasza Piątkowskiego, kpt. Katarzyny Piszczek, st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego, Michała Staniaka, Mariusza Cheby, Wandy Badełek, Marii Bobrowskiej, Przedstawicieli S.G i G w Bartnikach, przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów Promyk, podziękowania otrzymał także bryg. Roman Murgrabia. Początki straży przypadają na rok 1931, kiedy to mieszkańcy wsi na zebraniu u Sołtysa Wojciecha Michalaka, zorganizowanym przez powiatowego Instruktora Straży Pożarnej w Skierniewicach – Henryka Wilbrandta oraz Wójta Gminy – Wilczyńskiego, postanowili założyć w Bartnikach Ochotniczą Straż Pożarną. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Straży, w skład którego weszli: ksiądz Zdechlik jako prezes, Jan Grączewski jako naczelnik, Longin Czaplarski jako zastępca naczelnika, Leon Lewandowski jako sekretarz, Aleksander Czaplarski jako skarbnik, Marian Czaplarski jako gospodarz oraz 15 członków. 15 marca 1931r wpłynęło da Zarządu OSP w Bartnikach pismo podpisane przez Instruktora Powiatowego i Prezesa Okręgowego Dh Jana Łazarza o zarejestrowaniu OSP w Bartnikach. Straż ma szczęście do druhen i druhów oraz społeczników, na przestrzeni lat rozwija się. Na przełomie 2016-2021 udało się przeprowadzić szereg inwestycji na terenie OSP. Wymienione zostały drzwi garażowe które zostały sfinansowane ze środków KSRG. Dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego oraz urzędu gminy został utwardzony plac kostką brukową plac z tyłu strażnicy Wykonano ogrodzenie z płyty betonowej, udało się rozgraniczyć działkę a w konsekwencji ogrodzić teren. Zastał przeprowadzony gruntowny remont garażu posadzki oraz elewacja wewnętrzna. W roku grudniu 2020 roku Prezes OSP złożył wniosek do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej o zabezpieczenie środków w kwocie 200000.00 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki. W roku kolejnym dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy zostały w budżecie gminy zabezpieczone środki w kwocie 200000 zł. W tym też roku zastał złożony wniosek do Komenda Głównego PSP w Warszawie o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego co zaowocowało przyznaniem dofinansowania w kwocie 500000 zł z budżetu Państwa. Brakującą kwotę 100000 zł OSP na wniosek Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego. Teraz trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej. W 2021 roku OSP złożyła wniosek do LGD Kraina Rawki o dofinasowanie zakupu wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali. Wniosek po ocenie rady LGD zastał zaopiniowany pozytywnie. Jednostka do dnia dzisiejszego prężnie funkcjonuje dzięki zapałowi członków straży.

Fot. Aleksandra Kostrzewa


Przypominamy mieszkańcom o przeprowadzanej na terenie gminy inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Puszcza Mariańska dnia 07.09.2021 r

Drodzy Mieszkańcy

przypominam, że do dnia 15.10.2021 r, będą Państwa odwiedzać ankieterzy firmy AMM INVESTMENTS Sp. z o.o. którzy przeprowadzą ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku.

Ankietyzacja będzie odbywać się 7 dni w tygodniu, w godz. 9:00 - 19:00. Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienia oraz identyfikatory.

Ankietę można również wypełnić samodzielnie:

  • linki do ankiety online: http://amminvestments.pl/puszcza lub https://cutt.ly/puszcza (każdy z powyższych adresów prowadzi do tego samego formularza),
  • telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz.14:00 - 17:00),
  • pobrać ankietę ze strony internetowej, wydrukować, wypełnić i oddać do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 10)
  • pobrać ankietę w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, wypełnić i oddać do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 10).

Celem inwentaryzacji jest poznanie skali problemu niskiej emisji. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła, a także o życzliwe podejście do ankieterów i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Apelujemy do Państwa o współpracę z ankieterami i przekazanie informacji potrzebnej do wypełnienia ankiety.

Sporządzenie wiarygodnej bazy danych leży w naszym wspólnym interesie. Pozwoli nam to określić, ilu mieszkańcom powinniśmy pomóc w wymianie starego i nieefektywnego źródła ciepła lub w wykonaniu termomodernizacji.

Serdecznie dziękuję za Państwa życzliwość i poświęcony czas.

Michał Staniak
Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 

Załączniki:
ANKIETA
PLAKAT