Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

coments closed

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

 

Informujemy, iż w okresie od 1 do 15 września 2021r. w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

inspektor Aleksandra Wójcicka tel. /46/ 831-81-51 wew. 15

oswiata@puszcza-marianska.pl

wzór wniosku - stypendium szkolne

 

Projekt Bezpieczny pieszy i kierowca - głosowanie

coments closed

Projekt Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej pozytywnie oceniony - głosowanie

Projekt z Puszczy Mariańskiej dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej w centrum Puszczy Mariańskiej został pozytywnie oceniony i ubiega się o środki na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Głosowanie rozpocznie się 20 września 2021 roku potrwa do 10 października. Każdy może pomóc oddając swój głos. Realizacja zadania wyceniona została na 470 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Puszcza Mariańska. Projekt realizowany będzie z myślą zarówno o mieszkańcach wiejskiej Gminy Puszcza Mariańska, jak i osobach korzystających z drogi wojewódzkiej. Polega na zwiększeniu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Puszcza Mariańska poprzez budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizatory świetlne dla każdego kierunku jazdy oraz sygnalizatory dla pieszych przy istniejących przejściach. Taka akomodacyjna sygnalizacja świetlna wykazuje więcej zalet niż klasyczna, zapewniając bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami. Planowany w projekcie typ sygnalizacji dostosowuje się do natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach jazdy, co ma niewątpliwie duże znaczenie dla płynności poruszających się pojazdów i dla ewentualnych zatorów drogowych. Niezwykle ważnym aspektem jest również dyscyplinowanie kierujących pojazdami do zachowania odpowiedniej, obowiązującej na danym odcinku prędkości. Projekt jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami, którzy na co dzień widzą zagrożenia, jakie niesie za sobą brak sygnalizacji przy głównym skrzyżowaniu w gminnej miejscowości. Droga służy nie tylko dojazdowi do Puszczy Mariańskiej, ale jest trasą łączącą pobliskie miasta: Żyrardów i Skierniewice. Szczególnie niebezpieczne jest korzystanie z przejścia dla pieszych znajdującego się na drodze wojewódzkiej nr 719. Informacje uzyskane z Powiatowej Komendy Policji w Żyrardowie wskazują, że odcinek drogi 719 obejmujący skrzyżowanie i dojazd do niego od strony Żyrardowa są miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla pieszych. W ciągu minionych 4 lat miało tu miejsce aż 18 zdarzeń drogowych, przy czym na samym skrzyżowaniu 7 (4 kolizje i 3 wypadki drogowe, jeden z nich ze skutkiem śmiertelnym).

Spis powszechny dzień otwarty

coments closed

Spis powszechny dzień otwarty

Uruchomienie Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste powietrze” w Gminie Puszcza Mariańska

coments closed

Uruchomienie Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste powietrze” w Gminie Puszcza Mariańska

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska uruchomiony został Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, obsługiwany przez p. Mariana Czyżewskiego specjalistę ds. programu „Czyste Powietrze” oraz pracownika Urzędu – p. Anetę Błońską, w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Puszcza Mariańska.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Puszcza Mariańska  aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania wniosków, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Pomożemy również w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność, wyborze optymalnego urządzenia – kotła grzewczego spełniającego wymagania Programu Czyste Powietrze.

Wnioskodawcy korzystający z poczty elektronicznej, otrzymają poza informacjami udzielanymi w trakcie konsultacji, e-mailem materiały instruktażowe, niezbędne do napisania wniosku o dotację.

Jak będzie działał Punkt?

Konsultacje w Punkcie będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 8.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu spotkania, natomiast informacje o programie udzielane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

– tel. 46-831-81-51 wew. 39

– e-mail: czystepowietrze@puszcza-marianska.pl

Punkt konsultacyjno – informacyjny zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, na parterze (w Sali USC).

W ramach uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego odbywać się będą spotkania informacyjne dla mieszkańców. Terminy i godziny spotkań będą podawane na bieżąco. Prosimy śledzić stronę gminy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszego Punktu!

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, budowy instalacji fotowoltaicznych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Gdzie znajdę szczegóły Programu?

Wszystkie szczegóły programu oraz  kalkulatory dotacji znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Ulotka informacyjna

Zakończenie sezonu w ognisku plastycznym

coments closed

Grupa U Nas z Puszczy Mariańskiej zorganizowała wydarzenie na zakończenie sezonu malarskiego w ognisku plastycznym dla dzieci.

To było wyjątkowe spotkanie. Jak mówią instruktorzy w pracach mogliśmy zauważyć radosny, kolorowy świat widziany oczami dziecka, był uśmiech i duma.

Życzymy wspaniałych wakacji, dużo przygód i wracajcie z nowym rokiem szkolnym wzbogaceni o nowe zapamiętane obrazy. Papier, kredki, farby czekają. Bardzo dziękujemy naszym instruktorom, nauczycielom Kasi Klimek i Mateuszowi Jędralowi i zapraszamy do współpracy, podkreśla Mirosława Łada z Galerii U Nas w Puszczy Mariańskiej.

Strażacy z Bartnik po walnym w 90-lecie istnienia

coments closed

Strażacy z Bartnik podsumowali rok, był trudny z nowymi zadaniami w związku z pandemią. Ochotnicy zwykle spotykali się często, organizowali różnego rodzaju imprezy, 2020 i połowa 2021 jest inna, bo Covid.

Musieli nawet przełożyć obchody swojego jubileuszu 90- lecia istnienia.

Ale co się odwlecze to nie uciecze, wydarzenie odbędzie się ale w bezpiecznym terminie, mówi Krzysztof Sobczyk prezes OSP Bartniki.

Tym razem w dniu zebrania odbył się też dzień otwarty, to zachęcenie do wstępowania w szeregi straży młodych ludzi.

W jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2020 roku strażacy OSP Bartniki wzięli udział w 61 zdarzeniach, do likwidacji miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 28 razy, do pożarów 33.

To zgrana i wykwalifikowana drużyna.

Strażacy ciągle się doskonalą i pozyskują nowy sprzęt do swojej pracy. Są też aktywni społecznie. Współpracują także z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami. Z LGD Kraina Rawki pozyskują środki finansowe z różnych projektów.

Cieszą się dużym uznaniem społecznym i szacunkiem. Podczas zabrania zarząd otrzymał absolutorium, wybrano także nowe władze OSP Bartniki.

Prezesem został pełniący tę funkcję od lat Krzysztof Sobczyk, vice-prezesami Tomasz Błoński i Daniel Badowski, naczelnikiem Marek Rogoziński, zastępcami naczelnika Krzysztof Baran i Łukasz Koziarski, skarbnikiem Andrzej Gołębiewski, sekretarzem Aleksandra Krysińska, gospodarzem Jerzy Markowski, zastępcą gospodarza Emilia Markowska.

Z pracy w zarządzie zrezygnowała druhna Aleksandra Kostrzewa.

Za aktywność strażacką, niesienie pomocy ludziom podziękował ochotnikom Tomasz Cybul Komendant Powiatowy PPSP w Żyrardowie.

Następne spotkanie to już z pewnością będą obchody jubileuszu 90-lecia powstania jednostki.

Początki straży przypadają na rok 1931, kiedy to mieszkańcy wsi na zebraniu u sołtysa Wojciecha Michalaka, zorganizowanym przez powiatowego Instruktora Straży Pożarnej w Skierniewicach – Henryka Wilbrandta oraz wójta gminy – Wilczyńskiego, postanowili założyć w Bartnikach Ochotniczą Straż Pożarną.

Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Straży, w skład którego weszli: ksiądz Zdechlik jako prezes, Jan Grączewski jako naczelnik, Longin Czaplarski jako zastępca naczelnika, Leon Lewandowski jako sekretarz, Aleksander Czaplarski jako skarbnik, Marian Czaplarski jako gospodarz oraz 15 członków.

15 marca 1931roku wpłynęło da Zarządu OSP w Bartnikach pismo podpisane przez Instruktora Powiatowego i Prezesa Okręgowego Dh Jana Łazarza o zarejestrowaniu OSP w Bartnikach. Fundusze na pierwszy niezbędny sprzęt, a zwłaszcza na odzież drelichową zdobywano organizując zabawy taneczne w prywatnych mieszkaniach. Takie natomiast narzędzia jak: bosak, topory czy drabiny wykonywano własnoręcznie. W roku 1933 zakupiono ręczną sikawkę, która ze względu na brak remizy, stała w prywatnym pomieszczeniu. Wtedy podjęto decyzję o wydzierżawieniu placu od Józefa Sapińskiego celem pobudowania remizy. W dniu 20 kwietnia 1932 roku zaczęto budowę. Drewno potrzebne na budowę remizy pochodziło z darowizn mieszkańców wsi oraz hrabiego Sobańskiego. Roboty stolarskie, prowadzone pod nadzorem druha Grączewskiego, ukończono w roku 1935.

Od tego roku drewniana remiza mogła spełniać swe zasadnicze funkcje, a oprócz tego służyć organizacji zabaw, imprez artystycznych i zebrań wiejskich.

Będzie festiwal smaków i ścieżka edukacyjna w Krainie Czarnego Bzu

coments closed

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej ma powody do dumy. Udało się wywalczyć pieniądze na zorganizowanie kolejnej edycji festiwalu smaków oraz powstanie ścieżki edukacyjnej w Krainie Czarnego Bzu.

Dofinansowanie na pierwszy z projektów wyniosło blisko 10 tys. złotych, na drugi 14 tys. złotych.

Umowa została podpisana w zeszłym tygodniu, festiwal smaków odbędzie się we wrześniu.

Tym razem impreza ma się odbyć w Krainie Czarnego Bzu, gdzie powstaną tablice informacyjne o właściwościach roślin, ich życiodajnej mocy.

Staramy się nie tylko aktywizować lokalne koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia oraz gospodarstwa, dbamy też o to by pozyskiwać coraz większą wiedzę dotyczącą lokalnej kuchni, tego w jaki sposób dbali o zdrowie i leczyli choroby mieszkańcy dawnej Puszczy – mówi Katarzyna Niewczas z MRIES-u.

Przecież nie chodzili po leki do apteki a wykorzystywali zioła, czy inne produkty, chcemy o tym mówić

podkreśla.

Dwa gospodarstwa z terenu gminy, w tym państwa Wioletty i Dariusza Marcinowskich czy Kraina Czarnego Bzu Teresy i Andrzeja Lubeckich od lat dbają o produkty tradycyjne.

W ramach projektu na jaki udało się pozyskać dofinansowanie odbędą się warsztaty zielarskie.

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli poznać tradycje lokalne, zasmakują dań jakie kiedyś serwowano na lokalnych stołach.

Ludzie wtedy żywili się tym co mieli na polu lub tym co wyhodowali

przypomina Katarzyna Niewczas.

Dzięki warsztatom będzie można poznać receptury lokalnych dań, ale też zastosowanie ziół w kulinariach i lecznictwie.

Warsztaty odbędą się pod hasłem „Z łąk i pól na nasz stół".

Co ciekawe w gminie Puszcza Mariańska jest najwięcej na Mazowszu zarejestrowanych produktów tradycyjnych, które zostały wpisane na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród nich wiele dań przyrządzanych na bazie receptury państwa Marcinowskich.

Warto wymienić:

1. Likier jajeczny Radziwiłłowski

2. Chleb razowy ciemny z Radziwiłłowa

3. Bolimowski gołąb nadworny Ryś

4. Makaron Radziwiłłowski

5. Jaja perlicze z Grabiny Radziwiłłowskiej

6. Jaja z Radziwiłłowa (kur zielononóżek kuropatwianych)

7. Kapłon staropolski z Radziwiłłowa

8. Masło klarowane z Radziwiłłowa

9. Masło śmietankowe z Radziwiłłowa

10. Pasta rybna z Radziwiłłowa

11. Półgęsek

12. Rosół dworski

13. Ślimak winny z Radziwiłłowa

14. Śledzie w oleju z Radziwiłłowa

15. Kompot z jabłek z cynamonem

16. Pularda mazowiecka

17. Kogutki z Radziwiłłowa

18. Perliczki z Grabiny Radziwiłłowskiej

19. Karp w zalewie z rzeki Rawki

20.Węgorz w zalewie z rzeki Rawki

Strażacy z Michałowa frontem do młodych druhów

coments closed

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie zachęca młodych ludzi do wstępowania w szeregi straży. To nie tylko honor ale też możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, włączania się w życie społeczne miejscowości. W niedzielę odbyła się druga zbiórka najmłodszych członków OSP w Michalowie. Najmłodsi mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w obsłudze podstawowego sprzętu gaśniczego. Zapoznali też się z wyposażeniem jednostki.

OSP w Michałowie to jednostka tradycjami, skończyła sto lat a to zobowiązuje. Straż założył Stanisław Kozłowski, znany w Puszczy społecznik, wieloletni kierownik miejscowej szkoły.

Jak mówi Prezes OSP Michałów Ireneusz Pawłowski, ochotnicy średnio rocznie wyjeżdżają do pięćdziesięciu zdarzeń. Dziś straż liczy 47 druhów, są także kobiety, w sumie 12. Strażacy są bardzo aktywni, wiele pracy wkładają by ich remiza była podziwiana. W straży swoje miejsce znalazło także Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki, które współpracuje z jednostką.

Z każdym rokiem przybywa inwestycji, strażacy i koło aktywnie pozyskują na nie środki zewnętrzne z różnych źródeł między innymi z lokalnej grupy działania.

Co ciekawe jedna trzecia mieszkańców Michałowa należy do straży. Strażacy marzą jeszcze o nowym aucie do swojej pracy. Systematycznie się szkolą, zawsze są pomocni innym. Uczestniczą w ważnych spotkaniach, naczelnik Andrzej Jędrzejewski pełni także funkcję radnego.